Podmínky použití

Než začnete používat webové stránky prostemejdlo.cz provozované Michaelou Halfar, IČ 06998313, sídlem Bartákova 2253/13, Brno, přečtěte si prosím pečlivě tyto Podmínky použití. Když užíváme slova my nebo naše, máme na mysli Michaelu Halfar a její partnery či spolupracovníky. Přístupem na naše webové stránky a jejich používáním potvrzujete, že jste si Podmínky použití i Zásady ochrany osobních údajů přečetli, jejich obsahu porozuměli a vyjadřujete s nimi souhlas. Pokud nesouhlasíte, naše webové stránky prosím nepoužívejte.

Podmínky použití se mohou kdykoliv změnit. Projděte si je proto laskavě pokaždé, když naše webové stránky navštívíte. Používáním webových stránek potvrzujete, že souhlasíte s nejnovější verzí Podmínek použití. Vyhrazujeme si právo na obměňování obsahu těchto internetových stránek bez předchozího upozornění, kdykoli to budeme považovat za vhodné. Z tohoto kroku nevzniká žádná odpovědnost.

Účel těchto webových stránek

Prostemejdlo.cz jsou webové stránky sloužící k šíření informací o domácí výrobě mýdel. Tyto stránky jsou určeny výhradně jednotlivcům, kteří chtějí získat informace o výrobě domácích mýdel anebo o kurzech výroby domácích mýdel. Prostemejdlo.cz také umožňuje registrovaným uživatelům – absolventům našich kurzů výroby mýdel – přistupovat k elektronickým materiálům pro jejich vlastní (nekomerční) potřebu, a to bez omezení počtu zhlédnutí jednotlivých stránek. Konkrétní dotazy týkající se našich kurzů nebo jiných služeb směřujte prosím do e-mailové schránky proste.mejdlo@gmail.com, případně využijte facebookovou stránku Prostě Mejdlo.

Omezení při používání materiálů

Ukázky či úryvky z našich webových stránek můžete reprodukovat pro soukromé (nekomerční) využití za předpokladu, že při tom nebudou porušena autorská práva, či jiná práva duševního vlastnictví a/nebo jiná vlastnická práva.

Registrace uživatele

Uživatelé jsou do systému registrováni automaticky na základě své účasti na našem kurzu výroby domácích mýdel. Po absolvování kurzu je uživateli poslán e-mail s přihlašovacími údaji (uživatelské jméno a heslo), které může uživatel použít pro přístup do členské sekce. Uživatel může své heslo kdykoli změnit pod odkazem „Upravit profil“ v sekci „PROFIL“. Uživatel má ode dne odeslání e-mailu 30 dnů na přihlášení se do členské sekce. Pokud tak v dané lhůtě neučiní, bude jeho e-mail a heslo zapomenuto. Ještě krátkou dobu po odstranění e-mailu z naší databáze bude tento e-mail v zálohách naší databáze, které nás chrání před škodlivým softwarem a nekalými úmysly potenciálních útočníků na náš web. Po uplynutí této doby však nebude možné Váš účet obnovit ani ze záloh.

Uživateli je zakázáno sdělovat své přihlašovací údaje dalším osobám. Pokud uživatel ztratí své heslo, může požádat o zaslaní nového hesla posláním žádosti o nové heslo na proste.mejdlo@gmail.com.

Pokud uživatel členskou sekci nenavštíví po dobu delší než jeden rok, může být jeho účet bez možnosti obnovy smazán.

Uživatel bere na vědomí, že členská sekce nemusí být dostupná nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení, popřípadě nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích stran.

Uživatel souhlasí s Podmínkami použití i se zpracováním svých osobních údajů v podobě e-mailu použitého pro přihlášení do členské sekce. Pokud si uživatel přeje smazat svůj profil v členské sekci, je třeba poslat e-mail s žádostí o smazání profilu na proste.mejdlo@gmail.com.

Odkazy na jiné webové stránky

Naše webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky, které nevlastníme nebo neprovozujeme. Tyto odkazy vám poskytujeme pro vaše pohodlí. Materiály z jiných webových stránek nám však nepatří, a proto nad nimi nemáme žádnou kontrolu. Nezodpovídáme za fungování takových webových stránek, ani za změnu informací dostupných na těchto stránkách. Navštívíte-li jakékoli webové stránky třetích stran uvedené na našich stránkách formou odkazu, činíte tak na vlastní riziko.

Doporučujeme před použitím jakýchkoli jiných webových stránek seznámit se jejich podmínkami použití, včetně jejich zásad ochrany osobních údajů.

Ukončení poskytování služeb

Pokud jakýmkoliv způsobem porušíte Podmínky použití, můžeme váš přístup k našim službám kdykoliv a bez předešlého upozornění bez omezení ukončit.

Vyloučení odpovědnosti

Vstupem do členské sekce souhlasíte s tím, že jakékoli použití informací z poskytnutých materiálů a následné úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze ve vašich rukách a autorka textů Michaela Halfar za ně nenese žádnou odpovědnost.

Autorka Michaela Halfar se tímto zříká jakékoli zodpovědnosti za přesnost informací.

Veškeré informace dostupné v materiálech na tomto webu vychází z vlastních zkušeností autorky s výrobou domácích mýdel. Interpretace těchto zkušeností může být neúplná a nepřesná, a proto autorka není zodpovědná za rozhodnutí ani za akci založenou na těchto doporučeních.

Autorka kurzu Michaela Halfar nenese žádnou zodpovědnost za jakoukoli škodu či újmu způsobenou využitím informací dostupných na tomto webu.

Vaše náměty a připomínky

Jakoukoliv zpětnou vazbu, náměty a připomínky k obsahu i fungování našich webových stránek velmi vítáme. Zároveň vás ale musíme upozornit, že jakékoli informace, které nám prostřednictvím těchto webových stránek poskytnete, budou považovány za informace, které nejsou osobní, důvěrné ani chráněné jako majetek. Pokud nám prostřednictvím těchto webových stránek předáte jakékoli náměty, informace, koncepty, know-how, techniky či materiály, udělujete nám tímto nijak neomezenou bezplatnou a neodvolatelnou licenci na jejich používání, reprodukci, zobrazení, provádění, modifikaci, převod či distribuci na jakémkoli médiu. Souhlasíte také s tím, že máme právo používat tyto informace pro jakékoli účely.

Podmínky použití už máte přečtené? Projděte si prosím i naše Zásady ochrany osobních údajů, kde se dozvíte vše o tom, jak chráníme a používáme informace, které o vás prostřednictvím těchto webových stránek shromáždíme.

 

Naposled aktualizováno dne 24. září 2018.